Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 3256/18 od 20.11.2018. godine o izmjenama i dopunama Odluke Nadzornog odboru broj 691/17 od 05.05.2017. godine i Odluke broj 2361/17 od 27.12.2017. godine na koju je data saglasnost Gradonačelnika u funkciji Skupštine preduzeća (Zaključak broj 02-49-7406/18 od 18.12.2018. godine), tumačenja Nadzornog odbora o primjeni popusta (Zaključak broj 2491/18 od 27.07.2018. godine), kao i Tumačenja Nadzornog odbora stavke A-XI pod rednim brojem 1 donosi se:

CJENOVNIK USLUGA
Klikom iznad otvarate cjenovnik u pdf-u

WordPress Video Lightbox