OSNIVANJE I HISTORIJAT PREDUZEĆA, DJELATNOST

 

JP “Tržnica” d.o.o. Zenica kroz razne oblike organizovanja, egzistira i obavlja djelatnost još od 1974.godine.

Odlukom Općinskog vijeća Zenica broj: 01-023-66/98 od 19.05.1998.godine o organiziranju JP “Tržnica” Zenica, od tadašnjeg preduzeća  “Tržnica” d.o.o.Zenica formirano je JP “Tržnica” p.o. Zenica i upisano u registar Općinskog suda u Zenici broj: U/I-979/98 od 02.09.1998.godine.

Donošenjem Odluke o usklađivanju statusa JP “Tržnica” Zenica sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, Općinskog vijeća Zenica (“Službene novine” Općine Zenica broj: 8/06) te usvajanja Statuta JP “Tržnica” d.o.o. Zenica od strane Skupštine preduzeća (broj: 02-01-5294/08 od 06.03.2008.godine, ovjeren od strane notara Sabire Sarvan broj: OPU-825/08) formirano je naše preduzeće u sadašnjem obliku organizovanja (d.o.o.) čiji je većinski vlasnik Grad Zenica.

Preduzeće je kao takvo upisano u registar Općinskog suda u Zenici (Rješenje o izmjenama podataka  broj: 043-0-Reg-17-000981 od 13.11.2017.godine)

Shodno navedenim aktima (Odluka i Statut ) registrovana i upisana djelatnost preduzeća je pružanje trgovinskih usluga, trgovina na malo i veliko, iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama i drugo, sa šiframa djelatnosti shodno iz standardne klasifikacije.

WordPress Video Lightbox