JAVNE NABAVKE


2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i opreme za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela u službenim prostorijama preduzeća, novim savremenijim – LED rasvjeta

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja instalacija za hlađenje vitrina

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tri motora za ventilator u rashladnim vitrinama

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektne dokumentacije električnog napajanja prodajnih boksova

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala za napajanje električnom energijom prodajnih boksova

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aluminijskih-inox lajsni

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompresora i njegovih pratećih dijelova za farbanje

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje instalacija za hlađenje vitrina

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju izloga za dva prodajna boksa (portala prozora)

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampača (skener, printer)

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za izgradnju dva prodajna boksa

 • 2019
 • Odluka za nabavku elektromaterijala za izgradnju dva prodajna boksa

 • 2019
 • Odluka o nabavci svježeg mesa i mesnih prerađevina za potrebe preduzeća i reprezentacije istog

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava i materijala za izgradnju prodajnih boksova

 • 2019
 • Odluka o provođenju postupka pružanja usluga reklamiranja preduzeća

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade predmjera za uređenje – rekonstrukciju zgrade gradske Tržnice

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opreme

 • 2019
 • Odluka o nabavci 12 majica i štampanja oznake preduzeća na istim

 • 2019
 • Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki JP “Tržnica” d.o.o. Zenica za 2019.g.

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku torbe za prenos novca

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke laptopta za službene potrebe preduzeća

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanju usluge i pristup pravnoj bazi podataka

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga popravke i servisiranja vitrina

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za provođenje postupka servisiranja fiskalnog uređaja-kase

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu elaborata i mišljenje statičara

 • 2019
 • Odluka za nabavku sredstava i materijala za postavljanje PP aparata

 • 2019
 • Odluka o izboru nabavci pružanja usluga šivenja i popravke kožnih torbi

 • 2019
 • Odluka o izboru za nabavku kompjutera i prateće opreme

 • 2019
 • Odluka o nabavci materijala za provođenje mjera zaštite i obezbjeđenja blagajne preduzeća

 • 2019
 • Odluka o nabavci građevinskog i drugog materjala za potrebe preduzeća

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača obavezne, preventivne, sistematske deratizacije

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku protivpožarnih aparata, hidrantske opreme i drugih sredstava za potrebe preduzeća

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku proizvoda koji služe u svrhe reprezentacije preduzeća(kafa, sokovi i drugi proizvodi)

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za baždarenje digitalnih vaga

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga pročišćavanja kanalizacionih instalacija

 • 2019
 • Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnik nabavkama BiH

 • 2019
 • Plan nabavki JP TRŽNICA d.o.o Zenica za 2019.godinu

 • 2019
 • Odluka o usvajanju plana nabavki JP TRŽNICA d.o.o Zenica za 2019.godinu

 • 2019
 • Odluka za nabavku svježeg voća

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektro materijala

 • 1 2 3 4 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox