JAVNE NABAVKE


2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge ispitivanja električnih instalacija i gromobrana u zgradi gradske Tržnice kao i drugim kapacitetima preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku materijala za građevinske radove

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku goriva i maziva za potrebe službenog putničkog motornog vozila preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku tonera i ketridža za tehničku opremu i uređaje preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku kancelarijskog materijala za potrebe preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku sanitarnog materijala za održavanje čistoće u službenim prostorijama preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku sedmičnog lista (časopisa) za potrebe preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku kancelarijskog namještaja u službene prostorije preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku ćilima u službenu prostoriju preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku brezovih metli i veziva za potrebe preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma usluge izrade atesta za poslovni prostor A5

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju pvc portala za poslovni prostor u nizu A-5

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dezinsekcije i dezinfekcije

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručnog časopisa “Porezni savjetnik”

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu novog Elaborata za uređenje pijace rabljenih roba u Lukovom polju

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma usluge izrade Elaborata zaštite od požara

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku usisivača za potrebe preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge prevoza radnika preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku inox polica za rashladne vitrine

 • 2020
 • Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

 • 2020
 • Plan nabavki JP “Tržnica” d.o.o. Zenica za 2020.godinu

 • 2020
 • Odluka o usvajanju Plana nabavki JP “Tržnica” d.o.o. Zenica za 2020.godinu

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke elektromaterijala za izvođenje radova na izradi elektroinstalacija u kućicama pod nazivom “Studengrad”

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke i fiskalizacije dvije kase (mobilne) za potrebe preduzeća

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju izloga sa ulaznim vratima u poslovnim prostorima A-25, A-26, A-27, A-28 i A-31

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dovoza, montaže, demontaže, odvoza kao i ukrašavanje kućića pod nazivom “Studengrad”

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge fizičke zaštite i čuvanje kućica “Studengrada”

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu elektroinstalacija u kućicama u dijeli manifestacije “Studengrad”

 • 2019
 • Odluka o pružanju usluga sanitarnih prostorija (za potrebe zakupaca i korisnika kućica “Studengrada”)

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge servisiranja rashladne vitrine

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača rekonstrukcije, adaptacije i zamjene staklene površine na postojećoj ogradi na spratu gradske Tržnice

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju vrata u zgradi gradske Tržnice

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke kompjutera, štampača i prateće opreme

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rashladnih ormara (komora)

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača pružanja usluga servisiranja službenog putničkog motornog vozila

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge obavezne preventivne sistematske deritizacije – jesenja

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aku bušilice

 • 2019
 • Odluka o dopuni Plana nabavki JP “Tržnica” d.o.o. Zenica za 2019

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paletara

 • 1 2 3 5 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox