JAVNE NABAVKE


2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge ispitivanja hidrantske mreže i instalacije

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku izvođenja radova na izradi novog odvoda oborinskih voda sa krovnih površina zgrade gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku mašine-uređaja za čišćenje čvrstih podova(keramičkih pločica i slično)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i njegove prateće opreme

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge proštopavanja kanalizacionih instalacija na platou Gradske pijace

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge defiskalizacije fiskalnog uređaja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge proštopavanja kanalizacije na platou Gradske pijace

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-nabavka i ugradnja portala (izloga) i vrata u poslovnom prostoru-kiosku u A-nizu

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge pregleda i servisiranja fiskalne kase

 • 2021
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenje radova “Adaptacija javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog namještaja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke izrade i postavljanja rukohvata na ulazu u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku zemlje,cvijeća i prehrane za cvijeće

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku brezovih metli

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge obavezne preventivne sistemske deratizacije-proljetna faza

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku,montažu kamera,te servisiranja videonadzornog sistema i njegove prateće opreme

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge periodičnih pregleda PP aparata i hidrantske mreže

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vazni(saksija)za cvijeće

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge rezanja i obrade kamena

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku telefonskih aparata(fiksni i mobilni)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opreme i sredstava

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja vitrine u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade projekta za adaptaciju javnog WC-a

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge ovjeravanja(servisiranja)elektromehaničke vage do 20 kg.

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge i opreme za održavanje i servisiranje mašine za čišćenje podova

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja(reset)kase

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku,montažu kamere,te servisiranja videonadzornog sistema i njegove prateće opreme

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku opreme za održavanje (servisiranje) prese

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku cvijeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 1 2 3 9 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox