JAVNE NABAVKE


2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku limarskih radova tj.ugradnja oluka i nabavka pratećih materijala

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge ukrašavanja montažnih drvenih kućica

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog namještaja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke radova “Adaptaija javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge obavezne sistematske deratizacije-jesenja faza u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge fizičke zaštite i čuvanja drvenih montažnih kućica,te obezbjeđenje kulturno-zabavnih programa u okviru manifestacije zimskog festivala

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i prateće opreme

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge i obezbeđenja sanitarnih prostorija

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge periodičnih pregleda PP aparata i hidrantske mreže

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge dovoza,montaže,demontaže i odvoza kućica

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnujeg ponuđača za javnu nabavku računarske i druge opreme tj.diktafona i zvučnika

 • 2021
 • Odluka o nastavku postupka javne nabavke ‘Adaptacija javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice’

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku deterdženta za mašinu za čišćenje čvrstih podova

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izvođenja radova ugradnje protukliznih keramičkih pločica

 • 2021
 • Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge ovjeravanja elektromehaničarske vage do 20kg

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade Akta o procjeni rizika na radnom mjestu

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja vitrine i komora

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja i reparacija rolo vrata

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih radova-betoniranje dijela Pijace rabljenih roba u Lukovom polju

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih radova-betoniranje dijela Pijace rabljenih roba u Lukovom polju

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge tehničkog pregleda fiskalnog uređaja(kase)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cementa,za službene potrebe preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pijeska,za službene potrebe preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opremu

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu klima uređaja i njene prateće opreme u službenim prostorijama preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge tehničkog pregleda fiskalnog uređaja(kase)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku opreme za održavanje (servisiranje) prese

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izvođenja radova na iskopu kanala,postavljanje novog betonskog korita,kao i priključak istog na glavnu vodovodnu liniju na pijaci u Crkvicama

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku armaturnih mreža

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge sanitarnog vodovodnog priključka na platou pijace u Crkvicama

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih usluga i drugih usluga(kao vid reprezentacije)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja vitrine u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade projekta što podrazumijeva predmjer i predračun radova,tehnički opis i slično,a za utopljavanje zgrade gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 1 2 3 10 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox