JAVNE NABAVKE


2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskih radova na izgradnji i uređenju prostorije preduzeća u prizemlju zgrade gradske Tržnice

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja vaga

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pvc portala sa fiksnim dijelom i vratima za poslovni prostor – kiosk A 11

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge obavezne preventivne sistemske deratizacije – jesenja faza

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju oluka na pojedinim kapacitetima preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova “Dodatni radovi na rekonstrukciji i sanaciji dijela glavne zgrade Tržnice”

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje vodoinstalaterskih radova

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku-uslugu ispitivanja elektro instalacija i izrade projektne dokumentacije za navedene elektro instalacije

 • 2020
 • Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja

 • 2020
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja

 • 2020
 • Odluka o pokretanju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku-uslugu ispitivanja rashladnih vitrina i uređaja i usluga davanja upotrebne dozvole za iste

 • 2020
 • Odluka o dopuni Plana nabavki JP “Tržnica”d.o.o. Zenica za 2020.godinu

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromehaničkih vaga

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge održavanja informatičke opreme preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku otirača za čišćenje

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge servisiranja fiskalnih uređaja

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge otklanjanja kvara na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mašine za čišćenje podova

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromehaničkih vaga za potrebe preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za dezinfekciju i dezinsekciju

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme a za službene potrebe radnika preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge servisiranja vitrine u zgradi gradske Tržnice

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opreme i sredstava, a za potrebe radnika preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju ulaznih vrata na službenim prostorijama preduzeća

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku instalacija za klimu, kao i demontaža i puštanje u rad iste

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge zaštite staklenih površina slobodnih poslovnih prostora (pjeskarenje i slično) u zgradi gradske Tržnice

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge servisiranja vitrine u zgradi gradske Tržnice

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluge izrade rezervnog ključa za službeno putničko motorno vozilo

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vršenja usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza 2020 godine

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluge proštopavanja kanalizacije na platou Gradske pijace

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge – izrada akreditacija sa špagom

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge servisiranja vitrine u zgradi gradske Tržnice

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku PP aparata

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – usluge vršenja nadzora na izvođenjem radova “Rekonstrukcija i sanacija dijela glavne zgrade Tržnica”

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za dezinfekciju

 • 2020
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu video nadzornog sistema i njegove prateće opreme

 • 1 2 3 6 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox