JAVNE NABAVKE


2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih usluga i drugih usluga(kao vid reprezentacije)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku,montažu kamere,te servisiranja videonadzornog sistema i njegove prateće opreme

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku diktafona i usb kabla

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva i maziva za potrebe službenog putničkog motornog vozila preduzeća u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge zaštite i kontrole ispravnosti alarmnih uređaja i videonadzornih sistema na svim kapacitetima preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku tonera i ketridža za tehničku opremu i uređaje preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala za potrebe preduzeća u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku revizorskih usluga

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja usluga pranja službenog putničkog motornog vozila

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga garažiranja i parkiranja službenog putničkog motornog vozila preduzaća u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku elektromaterijala

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za dezinfekciju

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja usluga održavanja i servisiranja službenog putničkog motornog vozila

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge ovjeravanja (servisiranja)elektromehaničarske vage do 20kg

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja vitrine u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku konvektora

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku elektromaterijala

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju dvokrilnih vrata u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja i provođenja mjera dezinsekcije i dezinfekcije

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge održavanja web stranice i informacionog sistema preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručnog časopisa “Pravo i finansije”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laptopa

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku brezovih metli i veziva,te ostalih pratećih sredstava(lopata i slično)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku printera(Printer Samsung ML-3710 ND)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručnog časopisa “Porezni savjetnik”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sedmičnog lista(časopisa)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručnog časopisa “Finrar”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge proštopavanje kanalizacije na Pijaci rabljene robe

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanja webinara

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga tehničke pomoći i održavanja programa – softvera

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju sistema ventilacije sa pratećom opremom u javnom WC-u preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

 • 1 2 3 7 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox