JAVNE NABAVKE


2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja i reparacija rolo vrata

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge tehničkog pregleda fiskalnog uređaja(kase)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cementa,za službene potrebe preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pijeska,za službene potrebe preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opremu

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu klima uređaja i njene prateće opreme u službenim prostorijama preduzeća

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge tehničkog pregleda fiskalnog uređaja(kase)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku opreme za održavanje (servisiranje) prese

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izvođenja radova na iskopu kanala,postavljanje novog betonskog korita,kao i priključak istog na glavnu vodovodnu liniju na pijaci u Crkvicama

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku armaturnih mreža

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge sanitarnog vodovodnog priključka na platou pijace u Crkvicama

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih usluga i drugih usluga(kao vid reprezentacije)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja vitrine u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade projekta što podrazumijeva predmjer i predračun radova,tehnički opis i slično,a za utopljavanje zgrade gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku deterdženta za mašinu za čišćenje čvrstih podova

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja usluga održavanja i servisiranja službenog putničkog motornog vozila

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje notarskih usluga u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja vitrine(komora)u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge ispitivanja hidrantske mreže i instalacije

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku izvođenja radova na izradi novog odvoda oborinskih voda sa krovnih površina zgrade gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku mašine-uređaja za čišćenje čvrstih podova(keramičkih pločica i slično)

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i njegove prateće opreme

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge proštopavanja kanalizacionih instalacija na platou Gradske pijace

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku deterdženata za mašinu za čišćenje čvrstih podova

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke određenih materijala za građevinske radove

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge defiskalizacije fiskalnog uređaja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge proštopavanja kanalizacije na platou Gradske pijace

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-nabavka i ugradnja portala (izloga) i vrata u poslovnom prostoru-kiosku u A-nizu

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge pregleda i servisiranja fiskalne kase

 • 2021
 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenje radova “Adaptacija javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog namještaja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke izrade i postavljanja rukohvata na ulazu u zgradi gradske Tržnice

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 1 2 3 9 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox