JAVNE NABAVKE


2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku alarmnih uređaja

 • 2019
 • Odluka za nabavku alarmnih uređaja

 • 2019
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka obezbjeđenja pružanja ugostiteljskih i drugih usluga(reprezentacija) za 2019 god.

 • 2019
 • Odluka/Rješenje o nabavci jednog računara sa printerom i pratećom opremom i nabavka ljestava za potrebe preduzeća

 • 2019
 • Odluka/Rješenje nabavke i odabira ponuđača za pružanje telefonskih,poštanskih i internet usluga te održavanje webstranice preduzeća,grafičkih i marketinških usluga za 2019 god.

 • 2019
 • Odluka/Rješenje o nabavci materijala za održavanje materijala stalnih sredstava preduzeća, opreme i inventara(vage,kase,lakovi i boje,vijci,silikoni, razni alati, željezni i aluminijski profili, dijelovi, katanci i dr.) za 2019 god.

 • 2019
 • Odluka/Rješenje nabavke građevinskih i drugih materijala za potrebe održavanja sredstava i kapaciteta preduzeća kao i opreme te uređenje prostora i površine na kojima se obavlja djelatnost preduzeća za 2019 god.

 • 2019
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka pružanja usluga prevoza radnika preduzeća za 2019 god.

 • 2019
 • Odluka/Rješenje nabavke i odabira ponuđača za pružanje usluga pregleda i servisiranja PP aparata, hidrantske mreže(obuka i provjera radnika, opreme i sl.) kao i nabavke HTZ opreme

 • 2019
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke i odabira ponuđača za pružanje usluga servisiranja fiskalnih uređaja (kasa), fiskalizacija, digitalnih vaga(baždarenje) i sl.

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača pružanja usluga tehničke pomoći i održavanja programa – softwera

 • 2019
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge dezinsekcije i dezinfekcije za potrebe preduzeća

 • 2018
 • Odluka o nabavci reklamnih materijala (rokovnika, olovke, šolje i sl.)

 • 2018
 • Odluka o nabavci kuhinjskih elemenata (sudoper sa ugrađenim električnim platama i frižiderom)

 • 2018
 • Odluka o nabavci novogodišnjih paketića za djecu radnika preduzeća

 • 2018
 • Odluka o nabavci uređaja za pohranjivanje i čuvanje podataka iz baze podataka računara USB

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke kancelarijskog namještaja

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka izrade projekta energetskog napajanja poslovnih prostora od B20 do B23 te nabavka i ugradnja potrebnih elektromaterijala na uređenju električnih instalacija u istim prostorima

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke i ugradnje leksana i pratećih materijala za izradu prodajnih boksova otvorenog tipa na mostu

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka izvođenju radova na adaptaciji sanaciji i uređenju WC-a na Gradskoj pijaci i pijaci u Crkvicama

 • 2018
 • Odluka o izmjenama i dopunama plana nabavke za 2018 god.

 • 2018
 • Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma II kvartal

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke i ugradnje dva reklamna panoa

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke reflektora

 • 2018
 • Odluka o izmjenama i dopunama plana nabavki JP Tržnica d.o.o. Zenica za 2018 godinu

 • 2018
 • Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma I kvartal

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke aluminijske skele za potrebe preduzeća

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke i ugradnje zaštitnih mreža

 • 2018
 • Odluka o izmjena i dopunama plana nabavki za 2018 god.

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka pružanja usluga garažiranja, servisiranja i održavanja služ. putničkog vozila preduzeća

 • 2018
 • Odluka/Rješenje provođenju postupka nabavke i odabira ponuđača za pružanje usluga stručnog usavršavanja,seminara i dr.

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke i odabira ponuđača za pružanje usluga servisiranja fiskalnih uređaja(kasa i digitalnih vaga)

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke alarmnih sistema i opreme za video nadzor i pružanje usluga održavanja i servisiranja istih

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka pružanja ugostiteljskih i drugih usluga(reprezentacija)

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke i ugradnje lima na objektima preduzeća

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za vršenje građevinskih radova na održavanju svih kapaciteta preduzeća

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke građevinskih materijala za potrebe preduzeća

 • 2018
 • Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke materijala za održavanje stalnih sredstava preduzeća

 • « Prva ‹ Prethodna 1 9 10 11 12 13 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox