JAVNE NABAVKE


2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sanitarnih potrepština i sredstava za čišćenje

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih elektromaterijala za održavanje elektroinstalacija

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge servisiranja i popravka rashladne vitrine u zgradi gradske “Tržnice”

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke preusmjeravanja i odvodnje oborinskih voda sa krovnih površina zgrade Gradske tržnice

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje notarskih usluga

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku crijeva za sapiranje pijace i njegove prateće opreme,a za potrebe preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge fizičke zaštite i obezbjeđenja imovine preduzeća

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade iz domena Zakona o zaštiti na radu

 • 2022
 • Odluka o dopuni Plana nabavki JP Tržnica d.o.o.Zenica za 2022.godinu

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala,sredstava i sanitarnih potrepština za održavanje čistoće u službenim prostorijama preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih elektromaterijala za održavanje elektroinstalacija u pojedinim kapacitetima preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga garažiranja i parkiranja službenog putničkog motornog vozila preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku HTZ opreme i sredstava za potrebe radnika preduzeća

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i isporuku kancelarijskog namještaja,kao i druge opreme i uređaja,a za potrebe preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku,montažu kamere,te montažu videonadzornog sistema i njegove prateće opreme

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i ugradnju portala/izloga/i vrata u poslovnom prostoru-kiosku u C-nizu

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za službene potrebe preduzeća

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku akumulatora i drugih rezervnih dijelova za rashladne vitrine,komore,vage i sl.

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva i maziva za potrebe službenog putničkog motornog vozila preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku žardinjera,saksija i vazni za cvijeće

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku uređaja-aparata za sušenje ruku

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja usluga pranja službenog putničkog motornog vozila

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku tonera i ketridža za tehničku opremu i uređaje preduzeća

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala za potrebe preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o dopuni “Plana nabavki JP Tržnica d.o.o. Zenica za 2022.godinu”

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku štamparsko – grafičkih usluga

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku brezovih metli i veziva

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge zaštite i kontrole ispravnosti alarmnih uređaja i videonadzornih sistema na svim kapacitetima preduzeća

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih elektromaterijala za održavanje elektroinstalacija

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih elektromaterijala za održavanje elektroinstalacija

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih i drugih usluga,a za potrebe preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih materijala za građevinske radove

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge vršenja nadzora nad izvođenjem radova “Dodatni radovi na adaptaciji javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice”

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova Dodatni radovi na adaptaciji javnog WC-a u suterenu zgrade gradske “Tržnice”

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku deterdženta i drugih sredstava za mašinu za čišćenje podova

 • « Prva ‹ Prethodna 1 2 3 4 5 13 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox