JAVNE NABAVKE


2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevoza radnika preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih elektromaterijala za održavanje elektroinstalacija

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih elektromaterijala za održavanje elektroinstalacija

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih i drugih usluga,a za potrebe preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih materijala za građevinske radove

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge vršenja nadzora nad izvođenjem radova “Dodatni radovi na adaptaciji javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice”

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova Dodatni radovi na adaptaciji javnog WC-a u suterenu zgrade gradske “Tržnice”

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku deterdženta i drugih sredstava za mašinu za čišćenje podova

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i isporuku kancelarijskog namještaja

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih materijala za građevinske radove

 • 2022
 • ODLUKA o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

 • 2022
 • ODLUKA o usvajanju Plana nabavki JP “TRŽNICA” d.o.o. Zenica za 2022.godinu

 • 2022
 • Plan nabavki JP “TRŽNICA” d.o.o. Zenica za 2022.godinu

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih materijala za građevinske radove

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja i provođenja mjera dezinsekcije i dezinfekcije

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge održavanja web stranice

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručnog časopisa “Porezni savjetnik”a za službene potrebe preduzeća u 2022.godini.

 • 2022
 • ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova tj.izrade i dogradnja sistema ventilacije sa pratećom opremom u javnom WC-u preduzeća

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanje usluga tehničke pomoći i održavanje programa – softvera

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sedmičnog lista za potrebe preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge Elaborata za jedno brojilo za potrebe preduzeća

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku određenih materijala za građevinske radove

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telefonskih usluga i usluga interneta za potrebe preduzeća u 2022.godini

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku limarskih radova tj.ugradnju oluka i nabavku pratećih materijala

 • 2022
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-usluge vršenja nadzora na izvođenjem radova “Adaptacija javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge javnog oglašavanja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku cvijeća i prehrane za cvijeće

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge tehničkog pregleda fiskalnog uređaja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku elektromaterijala,radi priključka montažnih kućica na el.mrežu

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke učešća i prisustvovanja na seminarima,kao i slušanje webinara

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku limarskih radova tj.ugradnja oluka i nabavka pratećih materijala

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge ukrašavanja montažnih drvenih kućica

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog namještaja

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke radova “Adaptaija javnog WC-a u suterenu zgrade gradske Tržnice”

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge obavezne sistematske deratizacije-jesenja faza u 2021.godini

 • 2021
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge fizičke zaštite i čuvanja drvenih montažnih kućica,te obezbjeđenje kulturno-zabavnih programa u okviru manifestacije zimskog festivala

 • « Prva ‹ Prethodna 1 2 3 4 5 13 Naredna › Zadnja »

  WordPress Video Lightbox