JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

JP „TRŽNICA“ Zenica

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organi upravljanja Preduzeća su:           1) Skupština,           2) Nadzorni odbor i          

O nama

JP „TRŽNICA“ Zenica, kroz razne oblike organizovanja, egzistira i pruža usluge korisnicima i građanima još od 1974. godine. Osnivač i većinski vlasnik preduzeća je Općina

AKTI PREDUZEĆA

TRŽNO-PIJAČNI RED Odluka o izmjenama i dopunama Tržno-pijačnog reda Zaključak o davanju saglasnosti– Prečišćeni tekst PRAVILNIK O IZDAVANJU PROSTORA- april 2019 ODLUKA – o izmjeni Pravilnika o načinu,

WordPress Video Lightbox Plugin