JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

Javni oglas

JP “TRŽNICA” d.o.o. ZENICA

Z E N I C A

    Ul. Maršala Tita broj 48

 

Na osnovu Odluke o objavi javnog oglasa broj: 2308/20 od 31.08.2020.godine, objavljuje se

 

 

J A V N I    O G L A S  

Izdaju se u zakup:

 1.) Prodajni boksovi označeni brojevima: 13 i 20. Oba  prodajna boksova su površine od po 4.00 m2 (trenutno spojeni u jednu cijelinu od 8.00 m2), locirani na platou Gradske pijace, u Ul. Maršala Tita broj 48, Zenica, svi sa namjenom: trgovina. Početna cijena mjesečne zakupnine za svaki boks pojedinačno iznosi  270,00 KM (sa uračunatim PDV-om i bez uračunatog popusta po važećem Cjenovniku usluga preduzeća i odluci organa upravljanja).

2.) Prodajni boksovi označeni kao PB 2, PB 3 i PB 11, locirani na mostu iznad Kočeve na Gradskoj pijaci, u Ul. Maršala Tita broj 48, Zenica, sa namjenom: trgovina, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 210,00 KM (sa uračunatim PDV-om i bez uračunatih popusta po važećem Cjenovniku usluga preduzeća i odluci organa upravljanja).

3.) Poslovni prostori na spratu gradske Tržnice označeni S 1 i S 2, površina po 25,00 m2 i P 1, površine 31,80 m2. Početna cijena 6,00 KM/m2 (bez  PDV-a i bez uračunatih popusta po važećem Cjenovniku usluga preduzeća i odluci organa upravljanja).

Režijski troškovi za sve prostore padaju na teret zakupca.

Svi označeni prostori se izdaju u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica, a koja će se obavljati u prodajnom boksu i poslovnom prostoru.

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

Prijave se  podnose u zatvorenoj koverti, za svaki prodajni boks i prodajni prostor pojedinačno, a najkasnije osam (8) dana od dana objave oglasa, tj. do 09.09.2020. godine (srijeda), neposredno u službene prostorije preduzeća do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu JP “Tržnica” d.o.o.Zenica, Ul. Maršala Tita broj 48 Zenica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas“ , te obavezno oznaku boksa, odnosno poslovnog prostora na koji se prijava odnosi.

Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti dana 11.09.2020.g. (petak) u 10.00 h, u prostorijama preduzeća.

Komisija preduzeća će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaki prodajni boks/prostor na osnovu slijedećih kriterija:

  • najviša ponuđena cijena zakupnine,
  • najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina (za poslovne prostore i boksove do 12 maksimalno)

Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene. Rezultati izbora najpovoljnijeg ponuđača bit će saopšteni usmeno, prilikom otvaranja ponuda i na zahtjev zainteresovanih ponuđača.

Preduzeće zadržava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, odnosno zadržava pravo poništavanja javnog oglasa iz opravdanih razloga.

Preostali slobodni prostori i prodajni boksovi, ranije oglašavani, izdaju se u zakup neposrednom pogodbom.

Zainteresirani mogu pogledati prodajne boksove i prostore svaki radni dan od 07.30 do 15.00 sati, a sve pojedinosti mogu se dobiti na telefon 032/401-573. Kontakt osoba: Esad Pašanbegović.

 

 

JP “TRŽNICA”  d.o.o. ZENICA

 

                                                                                                         

                                              

 

 

 

 

 

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin