JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

MISIJA I VIZIJA

MISIJA

Naš zadatak je da obezbijedimo uslove u kojima će se slobodno i ugodno, po tržišnim uslovima, odvijati trgovina dozvoljenih roba između građana – kupaca i naših zakupaca – trgovaca.
Nastojimo obezbijediti što bolje prostorne kapacitete i opremu potrebne za odvijanje trgovine, kao i omogućiti poštivanje pravila ponašanja svih učesnika u trgovini, kako bi podigli zadovoljstvo građana i naših zakupaca svakim danom na viši nivo.
Naš prepoznatljivi slogan je:
POD NAŠIM KROVOM IMA MJESTA ZA SVE.

VIZIJA

Želimo biti prepoznati kao vodeće preduzeće u oblasti pijačne kupovine i prodaje zakonom dozvoljenih roba.
Cilj nam je stvoriti dobre uslove za odvijanje trgovine na kojima će biti zadovoljstvo učesnicima u trgovini obavljati svoju djelatnost ili kupovati potrebne robe.

HISTORIJAT

OSNIVANJE I HISTORIJAT PREDUZEĆA, DJELATNOST

“Tržnica” d.o.o. Zenica, kroz razne oblike organizovanja, egzistira i obavlja djelatnost još od 1974 godine.
Odlukom Općinskog vijeća Zenica broj: 01-023-66/98 od 19.05.1998 godine o organiziranju JP “Tržnica” Zenica, od tadašnjeg preduzeća “Tržnica” d.o.o.Zenica formirano je JP “Tržnica” p.o. Zenica i upisano u registar Općinskog suda u Zenici broj: U/I-979/98 od 02.09.1998 godine.
Donošenjem Odluke o usklađivanju statusa JP “Tržnica” Zenica sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, Općinskog vijeća Zenica (“Službene novine” Općine Zenica broj: 8/06) te usvajanja Statuta JP “Tržnica” d.o.o. Zenica od strane Skupštine preduzeća (broj: 02-01-5294/08 od 06.03.2008 godine, ovjerenim strane notara Sabire Sarvan broj: OPU-825/08) formirano je naše preduzeće u sadašnjem obliku organizovanja čiji je većinski vlasnik Grad Zenica.
Preduzeće je upisano u registar Općinskog suda u Zenici (Rješenje o izmjenama podataka broj: 043-0-Reg-17-000981 od 13.11.2017 godine)
Shodno navedenim aktima (Odluka i Statut ) registrovana i upisana djelatnost preduzeća je pružanje trgovinskih usluga, trgovina na malo i veliko, iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama i drugo, sa šiframa djelatnosti u skladu sa standardnom klasifikacijom.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ORGANI UPRAVLJANJA PREDUZEĆA

SKUPŠTINA

NADZORNI ODBOR

UPRAVA - DIREKTOR

ORGANIZACIONE JEDINICE PREDUZEĆA

POSLOVI
DIREKTORA

ODJELJENJE ZA
PRAVNE POSLOVE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

ODJELJENJE ZA EKONOMSKE POSLOVE, FINANSIJSKE I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

RADNA JEDINICA TRŽNICE I PIJACA

U PREDUZEĆU JE RADNO ANGAŽOVANO 34 ZAPOSLENIKA

Preduzeće, u granicama svojih mogućnosti, omogućava angažovanje lica na stručnom osposobljavanju čime, pored registrovane, obavlja i društveno korisnu funkciju.

WordPress Video Lightbox Plugin