JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

MENADŽMENT PREDUZEĆA

Dr. sc.  Selma Vidimlić
Direktor preduzeća
Dipl.pravnik Armida Tabak
Rukovodilac za pravne poslove
Dipl.ecc. Aida Babić – Husaković
Rukovodilac Odjeljenja za ekonomske, finansijske i knjigovodstvene poslove
Dipl.ecc. Almedina Babić
Stručni saradnik za analitičko – planske poslove
BA.ecc. Zijad Alispahić
Stručni saradnik za poslove javnih nabavki
Kasim Kovačević
Glavni poslovođa
Dipl.pravnik Hajrija Čolaković
Stučni saradnik za poslove javnih nabavki u Odjeljenju za pravne poslove
WordPress Video Lightbox Plugin