JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

JAVNI OGLAS-izdavanje slobodnih prostora

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA

Z E N I C A

Ul. Maršala Tita br. 48

 

J A V N I    O G L A S

 

Izdaju se u zakup poslovni prostori –kiosci oznake:

1.) A-29-ukupne površine 7,28 m2, sa namjenom trgovina, a početnom cijenom od 20,00 KM po m2 (cijena bez PDV-a);

2.) B-13– ukupne površine 11,44 m2, sa namjenom trgovina-zlatara, a početnom cijenom od 35,00 KM po m2 (cijena bez PDV-a).

3.) Boks br. 67, površine 4,00 m2, namjena trgovina, početna cijena mjesečne zakupnine 216,00 KM (sa uračunatim popustom za uredno plaćanje i PDV)

Oba poslovna prostora-kioska locirana su na platou gradske pijace, u Ul. M.Tita br.48, Zenica. Poslovni prostori se izdaju u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica, a koja će se obavljati u poslovnim prostorima.

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

Prijave se  podnose u zatvorenoj koverti, za svaki poslovni prostor pojedinačno, a najkasnije osam(8) dana od dana objave oglasa, tj. do 11.01.2019. godine (petak), neposredno u službene prostorije preduzeća do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu JP ”Tržnica” d.o.o.Zenica, Ul. M. Tita broj 48 Zenica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas“ te obavezno oznaku poslovnog prostora na koji se prijava odnosi.

Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti dana 14.01.2019. (ponedeljak) u 10,00 h u prostorijama preduzeća.

Komisija preduzeća će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaki poslovni prostor pojedinačno na osnovu slijedećih kriterija:

  • najviša ponuđena cijena zakupnine,
  • najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina

Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene.

 

Ostali slobodni poslovni prostori (koji su objavljeni 05.12.2018.g. i za koje nije bilo ponuda) :

-prodajni boksovi: 13,14, 40 i 98;

– prostori u zgradi gradske tržnice: TP-7/8, TP-10; TP-12A i TS-1

daju se u zakup neposrednom pogodbom.

 

Zainteresirani mogu pogledati poslovne prostore svaki radni dan od 07,30 do 15,00 sati,a sve pojedinosti mogu se dobiti na na telefon 032/401-573. Kontakt osoba: Almedina Babić.

 

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin