JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

Javni oglas-slobodni prostori

 

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA

Z E N I C A

Ul. MaršalaTita br. 48

 

Na osnovu Odluke broj: 2981/21 od 19.11. 2021., objavljuje se

 

J A V N I  O G L A S

 

Slobodni prodajni boksovi (13 boksova), ranije oglašavani, svi locirani na platou gradske pijace u Zenici, u Ul. M.Tita 48, i svi površine od po 4,00 m2, izdaju se u zakup neposrednom pogodbom sa početnom cijenom mjesečne zakupnine iz Cjenovnika usluga preduzeća u iznosu od 270,00 KM (sa uračunatim PDV-om i bez uračunatog popusta po važećem Cjenovniku usluga preduzeća i odluci organa upravljanja).

Režijski troškovi za sve prostore: struja i ostalo padaju na teret zakupca.

Svi označeni prostori se izdaju u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica, a koja će se obavljati u  prodajnom prostoru/boksu.

 

Zainteresirani mogu pogledati prodajne boksove svaki radni dan od 07,30 do 15,00 sati, a sve pojedinosti mogu se dobiti na telefon 032/401-573. Kontakt osoba: Almedina Babić.

 

 

 

 

 

JP „TRŽNICA“D.O.O. ZENICA

 

 

 

 

 

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin