JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

OBAVIJEST O IZDAVANJU POSLOVNIH PROSTORA A12/13

 

JP  “Tržnica” d.o.o. Zenica, zainteresiranim licima nudi na korištenje  2 ( dva ) slobodna poslovna prostora  (A-12 i A-13, koji su spojeni), locirana na platou Gradske pijace, Ul. M. Tita broj 48. u Zenici.

Površine poslovnih prostora su po 14,56 m2 (ukupno 29,12 m2). Visina mjesečne zakupnine iznosi 35,00 KM po m2 bez uračunatog PDV-a.

Otvorena površina ispred prostora (pokrivena postavljenim rolo vratima iznosi po 6,30 m2 (ukupno 12,60m2) Visina mjesečne zakupnine za korištenje ove otvorene površine iznosi 10,00 KM po m2 bez uračunatog PDV-a.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovine na malo ( fizička lica kojima se odobri zaključenje Ugovora o zakupu dužna su najkasnije u roku od 30. dana predočiti odobrenje za obavljanje djelatnosti  izdato od strane nadležne Gradske Službe, u suprotnom dolazi do automatskog raskida Ugovora o zakupu).

Svoje ponude zainteresirani mogu dostaviti u Upravu preduzeća, u ulici M. Tita broj 48.(sprat zgrade Gradske tržnice ), u zatvorenoj koverti, najkasnije do dana 26.01.2018. godine. (petak) do 12:00h.

Osnovni kriterij za odabir ponuđača tj. zakupca je najviša ponuđena cijena mjesečnog zakupa, sa uračunatim PDV-om, kao i zainteresiranost za korištenje oba poslovna prostora (obzirom na njihovu specifičnost)

Komisija preduzeća će otvaranje prispjelih ponuda izvršiti dana 26.01.2018.godine u 14:00 h, a otvaranju mogu prisustvovati zainteresirani ponuđači.

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin