JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

OBAVJEŠTENJE O SLOBODNIM PRODAJNIM PROSTORIMA

JP ”TRŽNICA” d.o.o.ZENICA
                Z E N I C A

 

O B A V J E Š T E NJ E

JP “Tržnica” Zenica, zainteresiranim licima nudi na korištenje 3. ( tri ) slobodna prodajna boksa (boks broj 7, 14. i 71.)locirana na platou Gradske pijace, Ul. M. Tita broj 48.
Visina mjesečne zakupnine za korištenje boksa iznosi 216,00 KM sa uračunatim PDV-om uz uslov urednog plaćanja mjesečnog zakupa.
Pravo učešća u korištenju prodajnog boksa imaju pravna i fizička lica koja imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovine na malo ( fizička lica kojima se odobri zaključenje Ugovora o zakupu dužna su najkasnije u roku od 30. dana predočiti odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od strane nadležne Gradske Službe, u suprptnom dolazi do automatskog raskida Ugovora o zakupu).
Svoje ponude zainteresirani mogu dostaviti u Upravu preduzeća, u ulici M. Tita broj 48.(sprat zgrade Gradske tržnice ), u zatvorenoj koverti, najkasnije do dana 06.12.2017. godine. (srijeda).
Osnovni kriterij za odabir ponuđača tj. zakupca je najviša ponuđena cijena mjesečnog zakupa, sa uračunatim PDV-om.
Komisija preduzeća će otvoranje prispjelih ponuda izvršiti dana 08.12.2017.godine u 10:00 h., a otvoranju mogu prisustvovati zainteresirani ponuđači.

 

 

JP”Tržnica”Zenica
________________

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin