JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

OGLAS-PRIJEM RADNIKA

JP„ TRŽNICA“ D.O.O. ZENICA
ZENICA
-POSLOVI DIREKTORA-

Broj:_____/18
Datum: 27.04.2018. godine

Na osnovu člana 36. Statuta JP„Tržnica“ Zenica i Odluke Uprave JP “Tržnica” d.o.o. Zenica o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, broj 1516/18 od 26.04.2018. godine objavljuje se

O G L A S
za prijem radnika i zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

I
U radni odnos na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.12.2018. godine prima se radnik/ca na radno mjesto:
“Referent za pravne, kadrovske i opšte poslove” – 1 izvršilac

II
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat koji se prijavljuje na Oglas treba da ispunjava i posebne uslove i to:
• završena SSS/SŠS/VSS upravnog ili pravnog smjera;
• poznavanje rada na računaru (minimalno MSWord, Excell)
• najmanje petnaest mjeseci radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

III
Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan dostaviti dokumente, orginal ili ovjerenu kopiju, i to:
• kraću biografiju odnosno CV;
• diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju tj. stručnoj spremi;
• potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio sa periodima trajanja rada u struci;
• potvrdu/uvjerenje o položenom kursu iz poznavanja rada na računaru (ukoliko kandidat ne posjeduje potvrdu/uvjerenje, izvršit će se prethodna provjera znanja za rad u MS OFFICE)
Kandidati uz prijavu i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr. preporuka bivšeg poslodavca i dr.

IV
Oglas ostaje otvoren 8. (osam) dana od dana objavljivanja na RTV Zenica, web stranici Grada Zenica i web stranici preduzeća.
Kandidati koji uđu u uži izbor podliježu prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za vršenje poslova ovog radnog mjesta.
Sa istima će se obaviti interviju.
Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 3. dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu i sa oznakom:
Javno preduzeće “TRŽNICA” d.o.o. Zenica
Ul. M. Tita broj 48. (sprat zgrade Gradske tržnice)
7200 Zenica
“PRIJAVA NA OGLAS- NE OTVRATI”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, a kandidati koji nisu izabrani mogu istu preuzeti lično u preduzeću.

JP “Tržnica”d.o.o. Zenica

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin