JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

OGLASI: Izdavanje slobodnih prostora

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA

Z E N I C A

        Ul. Maršala Tita br. 48

 

 J A V N I   O G L A S

 

Izdaje se u zakup poslovni prostor označen kao TS-1 površine 60,00 m2 , lociran na spratu zgrade gradske tržnice u Ul. M.Tita br.48, Zenica, sa namjenom: trgovina ili ugostiteljstvo. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi  6,00 KM po m2 (u cijenu nije uračunat PDV).

Režijski troškovi: struja i ostalo padaju na teret zakupca.

Poslovni prostor se izdaje u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica, koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

Prijave se  podnose u zatvorenoj koverti,  najkasnije do 20.07.2018. godine, (petak), neposredno u službene prostorije preduzeća do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu JP ”Tržnica” d.o.o.Zenica, Ul. M. Tita broj 48 Zenica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas“. Na koverti naznačiti oznaku na koji poslovni prostor se prijava odnosi.

Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti dana 23.07.2018. (ponedjeljak) u 10,00 h u prostorijama preduzeća. Otvaranje ponuda je javno, te se neće kandidatima pojedinačno slati obavještenje o izabranom najpovoljnijem ponuđaču.

Komisija preduzeća će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za oglašeni poslovni prostor na osnovu slijedećih kriterija:

  • najviša ponuđena cijena zakupnine
  • najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina.

Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene.

 

 

Preostali slobodni prostori , ranije oglašavani, izdaju se neposrednom pogodbom sa navedenim početnim cijenama:

1.) prodajni boksovi br.7, 13, 14, 20, 40, i 41 –svi  površine 4,00 m2, sa namjenom: trgovina. Cijena    mjesečne zakupnine svakog pojedinačnog prodajnog boksa iznosi 270,00 KM (u cijenu je uračunat PDV).

2.) zidani kiosk A-29 – površine 7,28 m2 , sa namjenom: trgovina. Cijena mjesečne zakupnine iznosi 20 KM po m2 (u cijenu nije uračunat PDV).

3.) poslovni prostor TP-7/8 – površine 71,75 m2 , sa namjenom : trgovina ili ugostiteljstvo. Cijena mjesečne zakupnine ovog poslovnog prostora iznosi 6 KM po m2 (u cijenu nije uračunat PDV).

4.) poslovni prostor TP-10 – površine 24,48 m2 , sa namjenom: trgovina ili ugostiteljstvo. Cijena mjesečne zakupnine ovog poslovnog prostora iznosi 6 KM po m2 (u cijenu nije uračunat PDV).

 

Zainteresirani mogu pogledati poslovne prostore svaki radni dan  od 07,30 do 15,00 sati,a sve pojedinosti mogu se dobiti na na telefon 032/401-573. Kontakt osoba: Almedina Babić.

 

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin