JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organi upravljanja Preduzeća su:

          1) Skupština,

          2) Nadzorni odbor i

          3) Uprava-Direktor.

– Organizacionu strukturu Preduzeća čine organizacione jedinice:

          a) Poslovi direktora

         b) Odjeljenje za pravne poslove, kadrovske i opće poslove,

         c) Odjeljenje za ekonomske poslove, finansijske i knjigovodstvene poslove i

         d) Radna jedinica tržnice i pijaca.

U preduzeću je radno angažovano 42 zaposlenika.

Preduzeće, u granicama svojih mogućnosti, omogućava angažovanje lica na stručnom osposobljavanju čime, pored registrovane, obavlja i društveno korisnu funkciju.

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin