Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku goriva i maziva za potrebe službenog putničkog motornog vozila preduzeća

WordPress Video Lightbox