Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge ispitivanja električnih instalacija i gromobrana u zgradi gradske Tržnice kao i drugim kapacitetima preduzeća

WordPress Video Lightbox