Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i postavljanje samoljepljivih protukliznih traka na kapacitetima preduzeća putem direktnog sporazuma

WordPress Video Lightbox