Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala,izrade i postavljanje rukohvata na ulazu u zgradi gradske Tržnice i rampe za invalide,putem direktnog sporazuma

WordPress Video Lightbox