Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku akumulatora i drugih rezervnih dijelova za rashladne vitrine,komore,vage i sl.

WordPress Video Lightbox