Odluka/Rješenje o nabavci materijala za održavanje materijala stalnih sredstava preduzeća, opreme i inventara(vage,kase,lakovi i boje,vijci,silikoni, razni alati, željezni i aluminijski profili, dijelovi, katanci i dr.) za 2019 god.

WordPress Video Lightbox