Odluka/Rješenje o provođenju postupka nabavke i odabira ponuđača za pružanje usluga servisiranja fiskalnih uređaja (kasa), fiskalizacija, digitalnih vaga(baždarenje) i sl.

WordPress Video Lightbox