JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

Izdavanje slobodnih prostora

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA
Z E N I C A
Ul. Maršala Tita br. 48

J A V N I O G L A S

Izdaju se u zakup slobodni prostori na Gradskoj pijaci u Zenici i to:
1.) prodajni boksovi: broj 13, 14, 40, 42, 46 te 98 namjena trgovina – početna cijena mjesečne zakupnine 216,00 KM(sa uračunatim PDV-om) i odobrenim popustom za uredne zakupce.
2.) poslovni prostori u zgradi Gradske tržnice oznake:
TP-7/8- ukupne površine 71,75 m2 , sa namjenom trgovina, a početnom cijenom od 6,00 KM po m2 (bez PDV-a).
TP-10- ukupne površine 24,48 m2 , sa namjenom trgovina i mesnica, a početnom cijenom od 6,00 KM po m2 (bez PDV)
TP-12 A-ukupne površine 17,51 m2 , sa namjenom trgovina , a početnom cijenom od 8,00 KM po m2 (bez PDV-a).
TS-1 – ukupne površine od 60,00 m2, sa namjenom trgovina ili ugostiteljstva lociran na spratu Gradske tržnice, sa početnom cijenom od 6,00 KM po m2 (bez PDV-a)
3.) poslovni prostor A-1 , sa namjenom trgovina, ukupna površine od 9,10 m2, sa početnom cijenom od 40,00 KM po m2 (bez uračunatog PDV-a).
Svi prostori se izdaju na period od godinu dana sa mogućnošću produženja i uz obavezu registracije djelatnosti.Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, za svaki poslovni prostor pojedinačno, a najkasnije osam(8) dana od dana objave oglasa, tj. do 13.12.2018. godine (četvrtak), neposredno u službene prostorije preduzeća do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu JP ”Tržnica” d.o.o.Zenica, Ul. M. Tita broj 48 Zenica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas“ te obavezno oznaku poslovnog prostora na koji se prijava odnosi.
Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti dana 14.12.2018. (petak) u 10.00 h u prostorijama preduzeća.
Komisija preduzeća će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaki poslovni prostor pojedinačno na osnovu slijedećih kriterija:
• najviša ponuđena cijena zakupnine,
• najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina
Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene.
Zainteresirani mogu pogledati poslovne prostore svaki radni dan od 07,30 do 15,00 sati, a sve pojedinosti mogu se dobiti na na telefon 032/401-573. Kontakt osoba: Almedina Babić.

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin