JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

Slobodni prodajni prostori

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA

Z E N I C A

Ul. Maršala Tita br. 48

 

J A V N I    O G L A S

 

Izdaju se u zakup: 1.) prodajni boks broj 32, te 2.) prodajni boks br.98.

Oba prodajna boksa su površine od po 4,00 m2 , locirani na platou gradske pijace u Ul. M.Tita br.48, Zenica,  oba sa namjenom: trgovina .Početna cijena mjesečne zakupnine za svaki boks pojedinačno iznosi  216,00 KM (sa uračunatim PDV-om i odobrenim popustom od 20% cijene zakupnine po važećem Cjenovniku za uredne  platiše, a prema odluci organa upravljanja).

Režijski troškovi: struja i ostalo padaju na teret zakupca.

Poslovni prostori se izdaju u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica, a koja će se obavljati u prodajnom boksu.

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

Prijave se  podnose u zatvorenoj koverti, za svaki poslovni prostor pojedinačno, a najkasnije osam(8) dana od dana objave oglasa, tj. do 20.11.2018. godine (utorak), neposredno u službene prostorije preduzeća do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu JP ”Tržnica” d.o.o.Zenica, Ul. M. Tita broj 48 Zenica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas“ te obavezno oznaku boksa na koji se prijava odnosi.

Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti dana 21.11.2018. (srijeda) u 10,00 h u prostorijama preduzeća.

Komisija preduzeća će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaki prodajni boks pojedinačno na osnovu slijedećih kriterija:

  • najviša ponuđena cijena zakupnine,
  • najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina

Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene.

 

Zainteresirani mogu pogledati prodajne boksove svaki radni dan od 07,30 do 15,00 sati,a sve pojedinosti mogu se dobiti na na telefon 032/401-573. Kontakt osoba: Almedina Babić.

 

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin