JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

JAVNI OGLASI ZA IZDAVANJE PIJAČNIH STOLOVA I PIJAČNE OPREME

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA

Z E N I C A

Ul. Maršala Tita br. 48

-KOMISIJA PREDUZEĆA-

 

J A V N I   O G L A S

o rezervaciji i korištenju prodajnih mjesta-stolova na pijaci rabljene robe

 

Pozivaju se i obavještavaju svi zainteresirani građani da mogu izvršiti rezervaciju preostalih slobodnih prodajnih mjesta-stolova na pijaci rabljene robe u Lukovom polju, Zenica (broj stolova cca 190 kom.)

 

Sve navedeno daje se na korištenje na period koji odgovara ponuđačima, pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica.

 

Cijena rezervacije i korištenja je cijena određena Pravilima rezervacije i Cjenovnikom usluga preduzeća. Za sve detalje zainteresirani se mogu obratiti u Upravu preduzeća ili kod ovlaštenih radnika preduzeća: Kovačević Kasima i Delić Emira.

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

 

Prijave se mogu odnositi samo na jedan, ali i na više stolova.

Prijaviti se može lično kod ovlaštenih zaposlenika preduzeća  kao i pismeno na Protokol preduzeća ili poštom na adresu: Maršala Tita 48, Zenica. Kontakt tel. 032/401-573.

 

 

Zainteresirani mogu pogledati stolove, a sve u dogovoru sa navedenim kontakt osobama.

 

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja svih slobodnih prodajnih mjesta.

 

 

J A V N I    O G L A S  

o rezervaciji i korištenju preostalih prodajnih mjesta i pijačne opreme

 

Pozivaju se i obavještavaju svi zainteresirani građani da mogu izvršiti rezervaciju preostalih slobodnih prodajnih mjesta-stolova (cca 60 kom.) na platou Gradske tržnice i iznajmiti na korištenje pijačnu opremu u zgradi Gradske tržnice Zenica (Ul.Maršala tita 48)., i to:

-vage (cca 25 kom.),

-frižideri (6 kom), i

-stalaže za odlaganje robe  (13 kom).

 

Prodajna mjesta- stolovi i pijačna oprema daju se na korištenje na period koji odgovara ponuđačima, pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica (za prodaju na stolovima).

 

Cijena rezervacije i korištenja prodajnih mjesta-stolova je određena važećim Cjenovnikom usluga preduzeća. Za sve detalje zainteresirani se mogu obratiti u Upravu preduzeća.Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

 

Prijave se mogu odnositi samo na jedan, ali i na više stolova i pijačne opreme.

Prijaviti se može lično kod ovlaštenih zaposlenika preduzeća, kao i pismeno na Protokol preduzeća ili poštom na adresu: Maršala Tita 48, Zenica. Kontakt osaoba Almedina Babić, kontakt tel. 032/401-573.

 

 

Zainteresirani mogu pogledati raspored slobodnih stolova, a sve u dogovoru sa kontakt osobom.

 

 

Oglas ostaje otvoren do popune slobodnih prodajnih mjesta-stolova.                

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin