JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

Oglasi-Izdavanje poslovnih prostora

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA
Z E N I C A
Ul. Maršala Tita br. 48

J A V N I O G L A S

Izdaju se u zakup poslovni prostori označeni kao prodajni boksovi br. 20 i 98, oba locirana na platou gradske pijace u Zenici, Ul. Maršala Tita 48, i oba površine 4,00 m2, oba sa namjenom : trgovina.
Početna cijena mjesečne zakupnine pojedinačnog prodajnog boksa iznosi 270,00 KM.
U cijenu je uračunat PDV.

Režijski troškovi: struja, i ostalo padaju na teret zakupca.
Prodajni boksovi se izdaju u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica, a koja će se obavljati u prodajnom boksu.

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

Prijave se mogu odnositi samo na jedan, ali i na oba boksa. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, a najkasnije osam(8) dana od dana objave oglasa, tj. do 30.05.2018. godine, (srijeda) neposredno u službene prostorije preduzeća do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu JP ”Tržnica” d.o.o.Zenica, Ul. M. Tita broj 48 Zenica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas“. Na koverti naznačiti broj prodajnog boksa na koji se prijava odnosi.

Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti dana 31.05.2018. (četvrtak) u 11,00 h u prostorijama preduzeća.

Komisija preduzeća će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaki oglašeni poslovni prostor na osnovu slijedećih kriterija:

• najviša ponuđena cijena zakupnine za pojedinačni poslovni prostor,
• najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina, također za svaki poslovni prostor pojedinačno.

Preduzeće će sa svakim izabranim kandidatom zaključiti Ugovor o zakupu, a primopredaja prodajnog prostora izvršit će se zapisnički.

Odabrani ponuđač se obavezuje prilikom zaključenja ugovora uplatiti ponuđene zakupnine.Svaki kandidat bit će obaviješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene.

Zainteresirani mogu pogledati poslovne prostore-prodajne boksove svakim danom od 07,30 do 15,00 sati,a sve pojedinosti mogu se dobiti na na telefon 401-573. Kontakt osoba: Almedina Babić.

 

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin